Raad van Advies

De Raad van Advies van SchouderNetwerken Nerderland bestaat uit de volgende personen:

Hedwig Slabbekoorn

Erwin van Merode

Nynke de Jager

MAIL Stuur een mail aan de Raad van Advies

Taken RvA:

- verzamelt informatie over specifieke producten die regionale netwerken geproduceerd hebben, of de komende jaren gaan produceren, met als doel om deze informatie met andere netwerken te delen.

- verzamelt informatie over het aannemingsbeleid van de regionale netwerken, om te streven naar een uniform aannemingsbeleid.

- verdeelt taken aan de regionale netwerken, en zal de uitwerking SMART geformuleerd controleren.

- adviseert het SNN bestuur, fungeert als inhoudelijk en strategisch klankbord van het bestuur en heeft het recht over alle informatie te vragen en wensen kenbaar te maken.

- fungeert als klankbord bij kritiek of klachten over het bestuur of de gang van zaken bij het SNN.

- controleert eenmaal per jaar de kas.

- verstrekt bij iedere deelnemersvergadering een update van hun activiteiten en geeft een samenvatting van de verzamelde informatie.