Organogram 2019

VIa deze link is het Organogram voor 2018 te downloaden. Als U met Apple werkt wordt het bestand niet direct geopend maar opgeslagen onder Downloads.

Teneinde de contributie per regionaal Schoudernetwerk te kunnen vaststelen, dient elk jaar een opgave te worden gedaan aan de penningmeester (Paul van der Tas - pvdtas@gmail.com) middels een orgranogram. Deze wordt aan het begin van elk jaar toegestuurd aan het Bestuur van de regionale Schoudernetwerken.

Na invulling en mailen aan de penningmeester (Paul van der Tas - pvdtas@gmail.com) ontvangt het regionaal Schoudernetwerk een factuur ter betaling